รัฐวิสาหกิจ : คอร์รัปชันกับการพัฒนาแบบไทยๆ

รัฐวิสาหกิจ : คอร์รัปชันกับการพัฒนาแบบไทยๆ

มีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจทั้ง 58 แห่งของไทย ดังนี้

– มูลค่าทรัพย์สิน 13.5 ล้านล้านบาท
– รายได้จากการประกอบการ 2.7 ล้านล้านบาท
– กำไร 2.3 แสนล้านบาท
– งบลงทุน 5 แสนล้านบาท
– งบจัดซื้อประมาณ 3 ล้านล้านบาท (เป็นการซื้อน้ำมันและก๊าซ 1.7 – 1.9 ล้านล้านบาท)

การที่รัฐวิสาหกิจมีขนาดใหญ่โต แถมส่วนมากยังทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา เช่น ปตท. การประปา ขสมก. รถไฟ ธนาคารกรุงไทย หรือที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต เช่น การเคหะ การสื่อสาร อสมท. สุรา ยาสูบ และมีหลายอย่างเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วย

                    ดังนั้น หากเกิดคอร์รัปชันหรือมีความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารจัดการ                                                 ย่อมส่งผลกระทบกับราคาสินค้าหรือคุณภาพและบริการของรัฐวิสาหกิจนั้น                                      ผลที่ตามมาคือไทยทุกคนจะได้รับความเสียหายในฐานะผู้เสียภาษีหรือผู้ซื้อสินค้าและบริการ

รัฐวิสาหกิจมีคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหน? …

มักมีข่าวว่า รัฐวิสาหกิจแห่งนั้นแห่งนี้มีการเรียกรับสินบน ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การเอื้อประโยชน์พวกพ้อง มีการลงทุนไม่เหมาะสม แต่งตั้งโยกย้ายพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม ยักยอก ลักขโมยหรือเอาของหลวงไปใช้ส่วนตัว

พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดยคนในองค์กรตั้งแต่กรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับต่างๆ ไปจนถึงพนักงานระดับล่าง

ขณะที่เป็นข่าวตลอดมาว่า นักการเมืองใหญ่มักแย่งกันเข้าไปคุมอำนาจในรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้เป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์

ยังไม่มีข้อมูลว่าทั่วโลกหรือประเทศไทย เกิดความสูญเสียจากคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจมากน้อยแค่ไหน แต่จากรายงานของ World Bank และ TI ระบุว่า โดยเฉลี่ยในประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชัน จะมีการสูญเสียจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 10 – 25 (ไทย เคยสูงมากถึงร้อยละ 30 – 35)

ข้อสังเกตบางประการ …

  1. รัฐวิสาหกิจที่มีระบบบรรษัทภิบาลดี (Corporate Governance) จะมีปัญหาคอร์รัปชันน้อยกว่า อาจเป็นเพราะการมีระบบการตรวจสอบ รวมถึงมีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ดี (Moral Atmosphere) ที่ช่วยทำให้พนักงานมีค่านิยมร่วมกันในสิ่งที่ถูกต้องและความตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต่างจากรัฐวิสาหกิจที่มีวัฒนธรรมบกพร่องจะทำพนักงานต่างเอาตัวรอด เกิดการทุจริตได้ง่ายและเปิดโอกาสให้ถูกแทรกแซงจากการนักการเมืองได้มากซึ่งจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายหนักลงไปอีก
  1. รัฐวิสาหกิจ ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดของตลาดฯ และหากที่ใดได้ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาบริหารอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีขึ้นได้
  2. หากที่ใดได้ผู้บริหารที่มาจากระบบเส้นสาย ขาดความสามารถ ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำ โกงกิน เล่นพวกหรือคอยเอาใจสหภาพแรงงานโดยมีประโยชน์แอบแฝง คนพวกนี้จะกลายเป็นแบบอย่างของความชั่วร้ายที่ทำให้สภาพแวดล้อมด้านคุณธรรมในองค์กรตกต่ำลึกลงไป

วันนี้ยังไม่ได้ชี้ว่าที่ไหนมีทุจริตอะไรหรอกครับ เพียงแต่ต้องการแสดงข้อมูลบางอย่างไว้เผื่อท่านใดสนใจศึกษาและติดตาม

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s