Monthly Archives: November 2015

อย่าปล่อยให้คนโกงครองเมือง

เพื่อเอาชนะพวกโกงชาติ คนไทยต้องไม่ทนยอมก้มหน้ารับสภาพ ไม่รอโชคชะตาฟ้าดินหรืออัศวินขี่ม้าขาวอีกต่อไป แต่คนไทยต้องยืนหยัด ส่งเสียง สร้างพลังและลงมือทำสิ่งที่ตนทำได้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศ …”

ไม่ยอม.jpg

สังคมไทยกำลังเป็นสังคมของคนโกงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้อย่างนั้นหรือ ความเลวร้ายของ   คอร์รัปชันจึงถูกใช้เป็นข้ออ้างของการปฏิวัติรัฐประหารตลอดมา แล้วพวกฝรั่งหรือคนเอเซียอย่างญี่ปุ่น สิงคโปร์ เขาเป็นคนดี เป็นคนฉลาดและเก่งกว่าคนไทยหรืออย่างไร จึงสามารถควบคุมคอร์รัปชันได้ดีจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

เรามักบ่นกันว่า ทำไมคนโกงยังเดินเชิดหน้าลอยนวลอยู่ได้ ทำไมแต่ละคดีใช้เวลาเป็นสิบๆ ปีหรือปล่อยจนหมดอายุความไป ผู้คนจำนวนมากถึงกับหมดความหวังหมดกำลังใจที่จะเสียเวลากับการต่อต้านคอร์รัปชัน ขณะที่คนโกงก็ย่ามใจว่าคงไม่มีใครเอาผิดตนได้

เราเคยมีรัฐธรรมนูญฯ ปี 2540 ที่ได้ชื่อว่าเป็น “รัฐธรรมนูญต่อต้านคอร์รัปชัน” เพราะมีมาตรการและการจัดตั้งองค์กรใหม่ๆ เพื่อปราบปรามคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นอีกเมื่อมีรัฐธรรมนูญฯ ปี 2550 รวมถึงการออกกฎหมายอีกจำนวนหนึ่ง แต่สถานการณ์คอร์รัปชันบ้านเราก็ยังเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง

หนทางที่เราจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเห็นผลและยั่งยืน คือ คนไทยต้องไม่ทนยอมก้มหน้ารับสภาพ ไม่รอโชคชะตาฟ้าดินหรืออัศวินขี่ม้าขาวอีกต่อไป แต่คนไทยต้องยืนหยัด ส่งเสียง สร้างพลังและลงมือทำสิ่งที่ตนทำได้ แล้วร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศ เพราะ “นี่คือประเทศของฉัน อนาคตของเราและเป็นหน้าที่ของคนไทย”

อ่านบทความ กดที่นี่ :   จะไม่ปล่อยให้คนโกงครองเมือง

บทความนี้เขียนขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้ง สตง.

 

ขอบคุณภาพประกอบจากกูเกิ้ล

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized