Monthly Archives: October 2015

เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการประทำ เพื่อเอาชนะคอร์รัปชัน

คอร์รัปชันเอาชนะได้ยาก เพราะเป็นความเชื่อมโยงระหว่างผลประโยชน์ของผู้ให้และผู้รับ กับ ค่านิยมของผู้คนในสังคม

pixbaby.jpg

คอร์รัปชันเอาชนะได้ยาก เพราะเป็นความเชื่อมโยงระหว่างผลประโยชน์ของผู้ให้และผู้รับ กับ ค่านิยมของผู้คนในสังคม การจะเอาชนะจึงต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงคนให้ได้ ควบคู่ไปกับการวางมาตรการป้องกัน และลงโทษคนโกง

“คน” ที่ว่านี้หมายถึง คนให้ คนรับและคนไทยที่ต้องเป็นผู้รับกรรมจากหายนะที่เกิดจากการกระทำของคนโกงชาติไม่กี่คน

“การป้องกัน” ที่สำคัญ คือมาตรการตรวจจับที่เข้มแข็ง การลดเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยให้เกิดคอร์รัปชัน เช่น อำนาจในการใช้ดุลยพินิจ การผูกขาด การมีกฎระเบียบล้าสมัย

“การลงโทษ” แม้จะทำให้คนโกงกลัว แต่ที่สำคัญกว่าคือการทำให้คนในสังคมเรียนรู้ว่า การโกงชาติเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ต้องได้รับการลงโทษอย่างสาสม

อ่านบทความคลิ้กที่นี่     บทความ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการกระทำ

หมายเหตุ : บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกใน นสพ.โพสต์ ทุเดย์ 5/10/58 หน้า A.7

เขียนโดย    ดร. มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก กูเกิ้ล/พิกซาเบบี้ ดอท คอม

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized