Monthly Archives: July 2015

ทำไมคดีคอร์รัปชันจึงล่าช้ามาก

คำถามที่ประชาชนคนไทยมักถามเสมอเมื่อมีข่าวการคอร์รัปชันคือ คนโกงทำไมมันย่ามใจ คนโกงจะโดนลงโทษไหม ทำไมคดีจึงล่าช้ามาก

อ่านข้อมูลขั้นตอนการดำเนินคดีของ ป.ป.ช. อัยการ และศาล รวมถึงปัญหาบางประการของสำนักงาน ป.ป.ช. จากบทความนี้

บทความ ทำไมคนโกงไม่ถูกดำเนินคดี…ซะที

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

คอร์รัปชันเชิงนโยบาย : นวัตกรรมที่ชั่วร้าย

บทความเรื่อง “คอร์รัปชันเชิงนโยบาย : นวัตกรรมที่ชั่วร้าย” รูปแบบคอร์รัปชันที่น่าจับตามอง เชื่อมโยงกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่รัฐบาลกำลังให้การส่งเสริม แต่กำลังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดคอร์รัปชันเชิงนโยบายในโครงการนี้

อ่านบทความ คอร์รัปชันเชิงนโยบาย

Leave a comment

Filed under Uncategorized