Monthly Archives: March 2015

เพราะขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จึงสร้างปัญหาให้ประเทศ

10.2.58

นสพ.โพสต์ ทูเดย์ (10/2/58) พาดหัวหน้าหนึ่ง เรื่อง น่านฟ้าอลเวง 28 สายการบินของไทยเสี่ยงถูกห้ามเข้าหลายประเทศ เหตุ กรมการบินพลเรือนส่อตกมาตรฐาน ICAO (องค์กรรับรองมาตรฐานการบินพลเรือนนานาชาติ)

ประเด็นคือ กรมการบินพลเรือน ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของไทยที่มีหน้าที่กำกับดูแลสายการบินพาณิชย์ กำลังจะถูกลดความเชื่อถือจาก ICAO หลังถูกตรวจพบว่า มีสายการบินของไทยหลายแห่งที่กรมการบินพลเรือนได้ออกใบรับรองไว้แล้ว มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน” !!! และที่ผ่านมาไทยก็ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าไปอบรมมาตรฐานการบินสากลมานานแล้วด้วย

หากถูกลดอันดับจริงจะส่งร้ายอย่างใหญ่หลวงให้สายการบินทั้งหมดของไทย ที่จะไม่สามารถบินไปยังหลายประเทศได้ เช่น สหรัฐ ยุโรปและฮ่องกง เป็นต้น เพราะถือว่ามีมาตรฐานต่ำ

ข่าวระบุว่าทางออกเวลานี้คือกรมการบินฯ จะ เรียกใบอนุญาตที่ออกให้แก่สายการบิน 28 แห่งคืน

สำหรับผมแล้วข่าวนี้ทั้งน่าเศร้าและน่าตกใจมาก ที่เศร้าก็เพราะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยที่ทั่วโลกเขาทำกัน ทำไมเราทำไม่ได้หรือจงใจไม่ทำ ใบอนุญาตที่ออกให้กับสายการบิน 28 แห่งนั้นออกไปได้อย่างไร มีการเรียกรับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตโดยขาดความรับผิดชอบใช่หรือไม่

ที่น่าตกใจคือ ประชาชนผู้ใช้บริการล้วนฝากความไว้วางใจกับหน่วยงานของรัฐว่าจะเป็นผู้ดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพโดยรวมของสายการบินที่ให้บริการ แต่พวกเขากลับทำไม่ได้ในสิ่งที่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของพวกเขา แล้วอะไรทำให้เกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการเหล่านี้หายไป

การทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยขาดความรับผิดชอบ ขาดจิตสำนึกในการทำหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัย รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนและพฤติกรรมของนักธุรกิจที่ฉ้อฉลเห็นแก่ได้เช่นนี้จะทำลายความน่าเชื่อถือของคนไทยในสายตาโลก จะสร้างหายนะให้กับคนไทยไม่จบสิ้น

นี่ดีนะครับช่วงนี้มีแค่ข่าวสายการบินของไทยปล่อยทิ้งผู้โดยสารที่เกาหลี ยังไม่มีข่าวเครื่องบินตก ยังไม่มีคนตาย !!! น่าหวาดเสียวจริงๆ…

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

มาตรการสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ CoST: Construction Sector Transparency Initiative

,มาตรการป้องกันคอร์รัปชันในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ ด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น และเพียงพอ อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้่ง่าย

บทความ CoST

Leave a comment

Filed under Uncategorized